071 522 11 10
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Onze visie & missie

Onze visie & missie

 

 

“Op weg naar een stevige toekomst”

Kernwaarden:

• Op onze school hebben we oog voor het individuele kind en zijn of haar talenten.
• Op onze school investeren we in een warm en sociaal veilig klimaat.
• Op onze school werken we nauw samen met ouders en verzorgers.
• Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat.
• Op onze school heerst een professionele cultuur.

Missie

Op De Springplank wordt ‘gewoon goed onderwijs’ gegeven in een veilige omgeving, waar leerlingen zich ontwikkelen tot Kanjers.

Visie algemeen

Basisschool De Springplank is een protestant-christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 (13) jaar. De school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden.

Het is ons doel om onze leerlingen cognitief en sociaal te laten ontwikkelen vanuit de voorschoolse situatie van het jonge kind tot jonge pubers naar een passende vorm van voortgezet onderwijs, waarbij de talenten van de kinderen worden benut en vergroot. Samen met de voorschoolse educatie en het voortgezet onderwijs zetten we in op sterke doorlopende leerlijnen.

Het team van De Springplank gaat voor goede resultaten, waarbij ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau. Dit doen wij graag in samenwerking met de ouders en verzorgers.

Naast kennisoverdracht investeren we hiervoor ook in de culturele, technisch-creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers, fijne mensen in onze maatschappij. Sociale vaardigheden als samenwerken en communiceren zijn sterk in ons aanbod verweven.

In de wijk spelen de school en het onderwijs dat we geven een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid. Elk kind, ongeacht afkomst, moet zijn of haar talenten ten volle kunnen benutten. De school zet in samenwerking met de andere scholen binnen Het Gebouw en het Peutercentrum veel extra aanbod in om kinderen van 3-12 jaar extra te kunnen ondersteunen. Wij werken hierin ook samen met verschillende partners zoals het Jeugd en Gezinsteam, JES en BplusC, om zo een integrale aanpak te bewerkstelligen.

Visie op lesgeven

Lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch van didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Het is hierbij van belang oog te hebben voor het individu, een open houding aan te nemen en te behouden, elkaar wederzijds te respecteren en een goede relatie met het kind te hebben waarin het kind zich gekend voelt. Belangrijke pedagogische waarden zijn hierbij: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen, oplossingsgerichtheid en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
● ontwikkelingsgericht werken waar het kan en programmagericht werken waar het moet;
● onderwijs op maat geven: differentiëren, ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau;
● interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
● gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
● een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen;
● kinderen zelfstandig laten (samen) werken.
Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij veel aandacht is voor het individuele kind (passend onderwijs). Soms wordt er ook klassendoorbrekend gewerkt, zodat kinderen door de hele school met en van elkaar kunnen leren.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.