071 522 11 10
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er bestaat een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO).

De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de Medezeggenschapsraad. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft. Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

De Medezeggenschapsraad (MR) is eveneens een wettelijk ingestelde raad en bestaat uit een afvaardiging van ouders en medewerkers van de school. De MR komt ongeveer iedere zes weken bij elkaar.

Tijdens een vergadering van de MR worden er zowel formele als praktische zaken besproken. Zo kunnen ouders en leerkrachten samen meedenken over het beleid in de school.

De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Voorzitter van de MR is Janske Hogewoning (groepsleerkracht) en secretaris is Jolanda Verver (oudergeleding). Ook de directeur van de school is bij de MR-vergaderingen aanwezig om stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden. De MR is te bereiken via e-mailadres: j.hogewoning@despringplankleiden.nl.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Springplank vindt u in ons MR-reglement.

Meer informatie over de rechten van de MR kunt u vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Vergaderdata Medezeggenschapsraad schooljaar 2023 – 2024

26 september 2023
21 november 2023
6 februari 2024
2 april 2024
4 juni 2024

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.