071 522 11 10
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
In de klachtenregeling (PDF) vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Wij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders en van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

Verzuimbeleid

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Kinderen moeten verplicht naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet of gedeeltelijk niet naar school kan. In het document verzuimbeleid De Springplank kunt u lezen wat er van u verwacht wordt en wat u van de school mag verwachten.

Schoolgids

De Schoolgids 2022-2023 is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u korte praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

Schoolondersteuningsprofiel

In het  Schoolondersteuningsprofiel De Springplank schooljaar 2023-2024 beschrijven wij wat de mogelijkheden op basisschool De Springplank zijn om passend onderwijs te kunnen bieden en de leerlingen te kunnen ondersteunen.

Veiligheidsplan

In het Schoolveiligheidsplan staan het veiligheidsbeleid en de daartoe behorende protocollen en verdere reglementen van basisschool De Springplank beschreven, zoals onder andere het deurbeleid, het gedragsprotocol, het protocol medisch handelen en het protocol met betrekking tot de meldcode.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Heeft u een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren met school samen.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.